sebuah platform and portal informasi perkahwinan dan juga aplikasi pengurusan kerja kahwin. Malaysia, Brunei, Singapura

Showing: 1 RESULTS
Info

Wali

Wali bermaksud teman karib, pemimpin, pelindung atau penolong yang terdiri daripada ahli waris lelaki yang terdekat kepada pengantin perempuan. Wali merupakan rukun nikah. Syarat Sah menjadi Wali Oleh kerana wali merupakan salah satu syarat sah nikah maka bukan semua orang boleh menjadi wali. Syarat-syarat sah menjadi wali ialah: 1. Islam 2. Baligh (sekurang-kurangnya sudah berumur …