sebuah platform and portal informasi perkahwinan dan juga aplikasi pengurusan kerja kahwin. Malaysia, Brunei, Singapura

Showing: 2 RESULTS
Ideas Tips

Tips Hantaran 2020: Trend Hidden Hantaran

Hidden Hantaran Hantaran merupakan simbol budaya bagi masyarakat melayu khususnya. Hantaran adalah hadiah/pemberian daripada pengantin lelaki/perempuan kepada pasangannya sebagai tanda penghargaan dan kesyukuran atas kesanggupan mereka untuk berkahwin dan menerima pasangan mereka. Meskipun begitu, hantaran seharusnya menjadi satu rahsia antara penyatuan dua jiwa iaitu pengantin lelaki dan perempuan dan bukanlah untuk dipersembahkan atau dijadikan tontonan …